Merkplannen

We overtuigen organisaties ervan dat een duidelijke “branding”strategie een must is voor een succesvolle positionering. Het verhaal achter een product, dienst of merk vormt een stevig fundament voor een effectieve communicatiestrategie om zo de verkoop te stimuleren en een klantenbinding los te weken.

Concepten

We werken graag vanuit een concept. Dit vormt de basis van alle andere acties, die samen een coherent geheel vormen, hetzij op het niveau van het bedrijf of het product. Een aangepaste communicatie wordt mee opgenomen, in functie van de doelgroep en de gewenste acties.

Marketingplannen

Ook een bedrijf of organisatie heeft behoefte aan een plan om zich te positioneren. Wat is de ziel van een bedrijf, het mission statement, de filosofie, het doel,.... En welke middelen zal zij tot zich nemen om toe te werken naar die doelen? Het geheel is een amalgaam van creatieve ideeën en uitgekiende strategie in een vastgelegde timing en frequentie.

Merk creatie

U wenst een eigen merk of label te ontwikkelen? Bij ons bent u aan het juiste adres. Ons consulting niveau zal concepten ontwikkelen die gebaseerd zijn op uw wensen, richtlijnen en herkomst van het product. Op basis van uw keuze van het concept worden labels ontwikkeld. Uw keuze uit de labels wordt verder uitgewerkt in verschillende vormen. Zo puren we dit verder uit tot het geschikte design naar voor komt dat voldoet aan uw wensen. Indien u verder nog een marketingplan wenst, ontwikkelen we dat ook.